ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานบริการสถานบันเทิง

•  ชื่อร้าน สกายคาราโอเกะ

•  ชื่อเจ้าของร้านประกอบกิจการ นางลัดดา ใจดี

•  ประเภทกิจการ จำหน่ายอาหาร เครื่องดืม มีคาราโอเกะ

•  ประเภทความบันเทิง มีคาราโอเกะเปิดแผ่น ให้ผู้ใช้บริการร่วมร้องเพลงตามดนตรี

•  ที่ตั้ง 57 หมู่ 10 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร 0-7217-5237

•  แผนที่

•  จำนวนโต๊ะ

•  ปริมาณการรับรองคนเข้า คน

•  บทสัมภาษณ์เจ้าของร้าน มีผู้มาใช้บริการแต่ละวัน ประมาณ 20 %

•  ในส่วนของคาราโอเกะ ต้องการทราบจำนวนห้อง แยกตามระดับ ( เช่น VIP ห้องรวม )

วีไอพี มี 12 ห้อง ห้องรวม 1 ห้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานบริการสถานบันเทิง

•  ชื่อร้าน บัวหลวงคาราโอเกะ

•  ชื่อเจ้าของร้านประกอบกิจการ นายศักดิ์ชัย บุญเฉลียว

•  ประเภทกิจการ คาราโอเกะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

•  ประเภทความบันเทิง มีคาราโอเกะเปิดแผ่น ให้ผู้ใช้บริการร่วมร้องเพลงตามดนตรี

•  ที่ตั้ง 83 หมู่ 11 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร 0-4353-4228

•  แผนที่

•  จำนวนโต๊ะ

•  ปริมาณการรับรองคนเข้า

•  บทสัมภาษณ์เจ้าของร้าน มีผู้มาใช้บริการ แต่ละวันเฉลี่ย วันธรรมดา 20 %

•  ในส่วนของคาราโอเกะ ต้องการทราบจำนวนห้อง แยกตามระดับ ( เช่น VIP ห้องรวม )

ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานบริการสถานบันเทิง

•  ชื่อร้าน ฟ้าสางคาราโอเกะ

•  ชื่อเจ้าของร้านประกอบกิจการ นางจริญญา ศรีสุเลิศ

•  ประเภทกิจการ คาราโอเกะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

•  ประเภทความบันเทิง ร้องเพลงคาราโอเกะ

•  ที่ตั้ง 106 หมู่ 2 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร 0-4357-1460

• แผนที่ 

•  จำนวนโต๊ะ

•  ปริมาณการรับรองคนเข้า ที่นั่ง

•  บทสัมภาษณ์เจ้าของร้าน มีผู้มาใช้บริการ แต่ละวันเฉลี่ย วันธรรมดา 20 %

•  ในส่วนของคาราโอเกะ ต้องการทราบจำนวนห้อง แยกตามระดับ ( เช่น VIP ห้องรวม )