ข้อมูลเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถ

ชื่อร้าน เฒ่าเซอร์วิส     
ประเภทรถที่รับซ่อม ซ่อมรถยนต์ 
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย วีระศักดิ์ ธนะสีลังกูร
ที่ตั้ง  28 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  07-2252883

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน แดงยานยนต์   
ประเภทรถที่รับซ่อม ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย ลำใย วรรณพฤกษ์
ที่ตั้ง  39/1 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4353-4141

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่ช่างเอ๋     
ประเภทรถที่รับซ่อม ซ่อมรถยนต์ทกชนิด
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย พรทวี ชุมบุง
ที่ตั้ง  39 ม.10 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  07-9463962

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ประมวลการช่าง    
ประเภทรถที่รับซ่อม ซ่อมรถยนต์ทกชนิด
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นางสำอาง พลเยี่ยม
ที่ตั้ง  118 ม.8 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1522

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อาทรการยาง     
ประเภทรถที่รับซ่อม ปะยาง เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย อนงค์ เนตรมณี
ที่ตั้ง  257 ม.12 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1399

ภายถ่าย

ชื่อร้าน พรเจริญยนต์    
ประเภทรถที่รับซ่อม รับทำท่อไอเสีย
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย เข็มพร แสนสุด
ที่ตั้ง  40 ม.12 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4353-4137

ภาพถ่ย

ชื่อร้าน ตรีเพชรการช่าง   
ประเภทรถที่รับซ่อม รับช่อมเครื่องยนต์ จำหน่ายอะหล่เชียงกง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย ชาตรี ภูมิอินทร์
ที่ตั้ง  297 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4353-4132

ภาพ

ชื่อร้าน อู่โพนทองเจริญยนต์   
ประเภทรถที่รับซ่อม รับช่อมเครื่องยนต์ เคาะพ่นสี
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย ประกรรณ์ ถวิลรักษ์์
ที่ตั้ง  89 ม.4 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-1050-5670

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ร้านบุญเจริญยนต์   
ประเภทรถที่รับซ่อม รับช่อมรถจักรยานยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย สมบัติ สุระพินิจ
ที่ตั้ง  84/2 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1865

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่สนองการช่า
ประเภทรถที่รับซ่อม รับ์ เคาะพ่นสี
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย สนอง มีจันทร์
ที่ตั้ง  59/1-2 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1910

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ช.ทวียานยนต์์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมช่วงล่าง เบรค ครัช ปะยาง ถ่วงล้อ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นางยุพันณี วิชัย
ที่ตั้ง  57/1-2 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1910

ถาพถ่าย

ชื่อร้าน ส.ยานยนต์์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย สมควร พรมมา
ที่ตั้ง  59 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-2253

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ทรัพย์เกษมคาร์เพ้นท์์์์
ประเภทรถที่รับซ่อม จำหน่ายสีรถยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย เกษมทรัพย์ อาสาราช
ที่ตั้ง  137 ม.8 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1981

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน หนึ่งผ้าเบรคโพนทอง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมเบรค ครัช
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย ไพวรรณ แสนเมืองชัน
ที่ตั้ง  416 ม.12 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-2314

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน รินทร์มอเตอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมไดนาโมรถยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายจรินทร์ รังศรีศักดิ์
ที่ตั้ง  79 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-2397

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ศิริวัฒน์มอเตอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมไดนาโม
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายประกัน ศริริวัฒน์
ที่ตั้ง  58/11-12 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1921

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน เบิ้มการยาง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับตั้งศูฯญ์รถยนต์ ถ่วงล้อ ปะยาง ซ่อมช่วงล่วง เบรค ครัช เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ พ.จ.ต.สุดใจ จันทรา
ที่ตั้ง  59/5-6 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-2168

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน บุญเลิศประดับยนต์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมไดนาโม แอร์ วิทยุเทป เครื่องเสียงรถยนต์ และประดับยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายบุญเลิศ วิสิฐเรืองสกุล
ที่ตั้ง  471/1 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4353-4321

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน วรุตการยาง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมช่วงล่าง เปลี่ยนยาง ล้างอัดฉีด
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายคนอง สิงห์เสนา
ที่ตั้ง  449 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1827

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน สตาร์แอร์์&ซาวด์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับติดตั้ง จำหน่ายเครื่องเสียงติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง กระจกรถยนต์ ประดับยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  17.00
เจ้าของกิจการ นางนิตยา โสภาพ
ที่ตั้ง  560 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-2062

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน โพนทองท่อไอเสีย
ประเภทรถที่รับซ่อม รับทำท่อไอเสียรถยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายทองสี รัตนวงค์
ที่ตั้ง  545 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-2258

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่นวยการช่าง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งศูนย์ล้อ ปะยาง ซ่อมช่วงล่าง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายอำนวย กมะรี
ที่ตั้ง  172 ม.2 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1040

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่เทพนิมิตเจริญยนต์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับเคาะพ่นสีรถยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายทองใบ โพธิ์เบี้ยศรี
ที่ตั้ง  329 ม.2 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-1965-5003

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน สมบัติเจริญยนต์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับหุ้มเบาะ ซ่อมรถจักรยานยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายสมบัติ สารคาม
ที่ตั้ง  583 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1885

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่ช่างจ่อย
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมเครื่องยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายธีระวัฒน์ กมะรี
ที่ตั้ง  137 ม.8 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-7232-1146

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน มัยเจริญยนต์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายละมัย วรรณพฤกษ์
ที่ตั้ง  237 ม.1 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4353-4282

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ธานินทร์มอเตอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายเกษียร ตันฑศิลป์
ที่ตั้ง  46 ม.2 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1436

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ศรีสมบูรณ์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายสุวิทย์ ถนัดค้า
ที่ตั้ง  42 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1368

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน สิทธิ์มอเตอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมไดนาโม รถยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายยนต์ประสิทธิ์ ศรีษา
ที่ตั้ง  353 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4353-120

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่เย็นศิริ
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมเครื่องยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายเย็น ภูช่างทอง
ที่ตั้ง  578 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4792-6302

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่ช่างทอง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายคำมี ภูษิต
ที่ตั้ง  ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-8752-7165

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ประยูรการช่าง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์ เครื่องยนต์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายประยูร อ่อนเฉวียง
ที่ตั้ง  263 ม.16 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-9621-9049

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน เดชการช่าง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายคงเดช พละหาญ
ที่ตั้ง  68 ม.1 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  -

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อ้วนเชียงกง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายบุญเพียร สารคาม
ที่ตั้ง  28 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1201

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน เทคนิค
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายปรีชา มหาดไทย
ที่ตั้ง  36 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1332

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน หน่อยมอเตอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายพุทธา ไสยรส
ที่ตั้ง  1/8 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-6883-2849

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน สหพัฒน์์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมหม้อน้ำ แอร์รถยนต์์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายวิพัตร สาแก้ว
ที่ตั้ง  38/8 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-6262-0561

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน อู่ช่างเอ๋
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมเครื่องยนต์์์ทุกชนิด
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายพรทวี ชุมบุง
ที่ตั้ง  39 ม.10 .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-7946-3962

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ช่างเค
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อม์รถจักรยานยนต์์์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายจำรัส พรมเทพ
ที่ตั้ง  385 ม.1 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-7865-5130

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน สุรัตน์ทองคำ (หน้าศาลเจ้าปู่กุดเป่งโพนทอง)
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อมรถจักรยานยนต์์์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นาย สุรัตน ์ทองคำ
ที่ตั้ง  ไม่มีเลขที่ ม.2 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  -

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ถิ่นการช่าง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อม์รถจักรยานยนต์์์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายบุญถิ่น ขาวฟ่อน
ที่ตั้ง  155/1 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1790

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน พรสวรรค์ปะยาง
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อม์รถเครื่องยนต์์์์ ปะยาง
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายสิทธิศักดิ์ แวงวรรณ
ที่ตั้ง  84 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  -

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน สุทินแอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับตั้งประดับยนต์์์์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายนิกร บุตรพรม
ที่ตั้ง  413 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-43-534099

ภาพถ่าย

ชื่อร้าน ถาวรมอเตอร์
ประเภทรถที่รับซ่อม รับซ่อม์รถจักรยานยนต์์์์
เวลาเปิด – ปิด บริการ เวลา  06.00   -  16.00
เจ้าของกิจการ นายสุรชัย ศรีแสงจันทร์
ที่ตั้ง  14 ม.3 .แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
โทรศัพท์  0-4357-1163

ภาพถ่าย