ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก

แบบฟอร์มที่พัก

1. ชื่อร้าน บังกาโลนางนวล ความหมายของชื่อ …………-……………………

เจ้าของที่พัก นางศศิธร พุ่มเข็ม เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ประวัติที่มาของที่พัก แรงจูงใจที่ทำให้เปิดกิจการ ……………-……………………………………………

2. ที่ตั้ง 172 หมู่ที่ 2 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด โทร .0-4357-1032

แผนที่การเดินทางที่สะดวก ……………………………………… . ที่จอดรถ …-

สาขาอื่น ๆ

•  เวลาเปิดทำกิจการร้าน 24.00 ชั่วโมง

•  จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ระบุสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา ห้องพัก 12 ห้อง ห้องเดี่ยว 1 คน 9 ห้อง ห้องคู่ 3 ห้อง ราคาห้องละ 200 บาท

•  ความจุปริมาณคนพัก 15 คน

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ …-

•  แนวทางปรัชญาในการบริหารร้าน หรือสโลแกนของร้าน

•  โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ สิทธิพิเศษที่ให้ลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด มีลดเปอร์เซนต์แล้วแต่จะตกลงกันได้

เจ้าของร้านฝากบอก ( อะไรก็ได้ให้เค้าโฆษณาร้านก็ได้ ) -

ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล

ราคา เหมาะสม

ความสะอาด ดี

บริการ ดี

บรรยากาศ ดีมาก

ภาพรวม ดี

แบบฟอร์มที่พัก

1. ชื่อร้าน แฮปปี้บังกาโล ความหมายของชื่อ ………-………………………

เจ้าของที่พัก นางประยูร เพาล์เช็น เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ประวัติที่มาของที่พัก แรงจูงที่ทำให้เปิดกิจการ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายให้กับลูกค้าที่ผ่านมาและเข้าพัก

2. ที่ตั้ง 39 หมู่ที่ 10 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด โทร .0-4353-4277

แผนที่การเดินทางที่สะดวก ……………………………………… . ที่จอดรถ ……………………………

สาขาอื่น ๆ

3. เวลาเปิดทำกิจการร้าน 24 ชั่วโมง

•  จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ระบุสิ่งอำนวยความสะดวก ราคาห้องพักคืนละ 200 บาท จำนวน 9 ห้อง

•  ความจุปริมาณคนพัก 2 คน / 1 ห้อง

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ …………………-………………………………………………

•  แนวทางปรัชญาในการบริหารร้าน หรือสโลแกนของร้าน

•  โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ สิทธิพิเศษที่ให้ลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด มีลดเปอร์เซนต์แล้วแต่จะตกลงกันได้

เจ้าของร้านฝากบอก ( อะไรก็ได้ให้เค้าโฆษณาร้านก็ได้ ) -

ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล

ราคา เหมาะสม

ความสะอาด ดี

บริการ ดี

บรรยากาศ ดีมาก

ภาพรวม ดี

แบบฟอร์มที่พัก

1. ชื่อร้าน เอ็นซี ความหมายของชื่อ ………………………………

เจ้าของที่พัก นายชัยวัฒน์ นาชัย เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ประวัติที่มาของที่พัก แรงจูงที่ทำให้เปิดกิจการ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายให้กับลูกค้าที่ผ่านมาและเข้าพัก

2. ที่ตั้ง 127 หมู่ที่ 1 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด โทร .0-4357-1057

แผนที่การเดินทางที่สะดวก ……………………………………… . ที่จอดรถ ……………………………

สาขาอื่น ๆ

3. เวลาเปิดทำกิจการร้าน 24 ชั่วโมง

•  จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ระบุสิ่งอำนวยความสะดวก ราคาห้องพักคืนละ 150 บาท ห้องแอร์ 250 บาท จำนวน 9 ห้อง

•  ความจุปริมาณคนพัก 2 คน / 1 ห้อง

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ …………………………………………………………………

•  แนวทางปรัชญาในการบริหารร้าน หรือสโลแกนของร้าน

•  โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ สิทธิพิเศษที่ให้ลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด มีลดเปอร์เซนต์แล้วแต่จะตกลงกันได้

เจ้าของร้านฝากบอก ( อะไรก็ได้ให้เค้าโฆษณาร้านก็ได้ ) -

ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล

ราคา เหมาะสม

ความสะอาด ดี

บริการ ดี

บรรยากาศ ดีมาก

ภาพรวม ด

แบบฟอร์มที่พัก

1. ชื่อร้าน กู๊ดลัค ความหมายของชื่อ ………………………………

เจ้าของที่พัก นายมุ่ย แซ่อึ่ง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ประวัติที่มาของที่พัก แรงจูงที่ทำให้เปิดกิจการ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายให้กับลูกค้าที่ผ่านมาและเข้าพัก

2. ที่ตั้ง 447 หมู่ที่ 3 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด โทร .0-4357-1541

แผนที่การเดินทางที่สะดวก ………………-……………………… . ที่จอดรถ ……………………………

สาขาอื่น ๆ

3. เวลาเปิดทำกิจการร้าน 24 ชั่วโมง

•  จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ระบุสิ่งอำนวยความสะดวก ราคาห้องพักคืนละ 150 - 200 บาท จำนวน 10 ห้อง

•  ความจุปริมาณคนพัก 2 -3 คน / 1 ห้อง

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ …………………………………………………………………

•  แนวทางปรัชญาในการบริหารร้าน หรือสโลแกนของร้าน

•  โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ สิทธิพิเศษที่ให้ลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด มีลดเปอร์เซ็นต์แล้วแต่จะตกลงกันได้

เจ้าของร้านฝากบอก ( อะไรก็ได้ให้เค้าโฆษณาร้านก็ได้ ) -

ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล

ราคา เหมาะสม

ความสะอาด ดี

บริการ ดี

บรรยากาศ ดีมาก

ภาพรวม ด

ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก

แบบฟอร์มที่พัก

1. ชื่อร้าน บ้านสวนรีสอร์ต ความหมายของชื่อ ………………………………

เจ้าของที่พัก นางศศิธร พุ่มเข็ม เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ประวัติที่มาของที่พัก แรงจูงใจที่ทำให้เปิดกิจการ …………………………………………………………

2. ที่ตั้ง 172 หมู่ที่ 2 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด โทร .0-4357-1032

แผนที่การเดินทางที่สะดวก ……………………………………… . ที่จอดรถ ……………………………

สาขาอื่น ๆ

•  เวลาเปิดทำกิจการร้าน 24.00 ชั่วโมง

•  จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ระบุสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา ห้องพัก 12 ห้อง ห้องเดี่ยว 1 คน 9 ห้อง ห้องคู่ 3 ห้อง ราคาห้องละ 200 บาท

•  ความจุปริมาณคนพัก 15 คน

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ …………………………………………………………………

•  แนวทางปรัชญาในการบริหารร้าน หรือสโลแกนของร้าน

•  โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ สิทธิพิเศษที่ให้ลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด มีลดเปอร์เซนต์แล้วแต่จะตกลงกันได้

เจ้าของร้านฝากบอก ( อะไรก็ได้ให้เค้าโฆษณาร้านก็ได้ ) -

ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล

ราคา เหมาะสม

ความสะอาด ดี

บริการ ดี

บรรยากาศ ดีมาก

ภาพรวม ด

ภาพ