<<<<ประวัติย่อของสถานีตำรวจภูธรโพนทอง>>>>>
 

 
 
   
เมื่อปี พ.ศ. 2468 ได้ประกาศตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  โดยเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง
 
 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2519 ได้มีการรื้ออาคารที่ทำการและก่อสร้างใหม่ เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น

 

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นอาคารที่ทำการเก่า และต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่เป็นอาคารตึกปูน 3 ชั้นซึ่งใช้เป็นที่ทำการปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง

   
สถานีตำรวจภูธรโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ิ 229้ หมู่ที่ 10 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท.เชี่ยวชาญ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร
 

 
สภาพทางภูมิศาสตร์
ทิศเหนือ >>>>>>>>>////จรดอำเภอกุฉินารายณ์    จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ >>>>>>>>>////จรดอำเภอเสลภูมิ          จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก >>>>>>>>>////จรดอำเภอหนองพอก      จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก >>>>>>>>>////จรดอำเภอโพธิ์ชัย          จังหวัดร้อยเอ็ด

 
อำเภอโพนทองมีพื้นที่ 778 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 486,250 ไร่       เป็นพื้นที่ใช้ในการเกษตรทำการเพราะปลูก ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชากรในพื้นที่ แยกเป็นพื้นที่นา ปลูกพืชไร่ ปลูกยางพารา ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว