ข้อมูลเกี่ยวร้านอาหาร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหาร

•  ชื่อร้าน มะลิวัลย์ลาบเป็ด

•  เจ้าของร้านหรือพ่อครัวประจำร้าน นางมะลิวัลย์ ศรีผาวงค

•  ที่ตั้ง 41 ม.11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

•  การเดินทางที่สะดวก สะดวกทุกอย่าง ตั้งอยู่กับถนนสายโพนทอง-หนองพอก

•  สาขาอื่นๆ ไม่ม

•  เวลาเปิดทำการกิจการร้าน 06.00-19.00 น.

•  เมนูอาหาร ลาบเป็ด, ลาบไก่บ้าน ,ทอดหัวเป็ด,ลาบปลา,ลวกปลา,อ่อมไก่,ย่างลิ้น,เสือร้องไห้,ลวกน้อง,ก้อยขม,ย่างนม

•  อาหารแนะนำ อาหารยอดนิยมของร้าน ลาบเป็ด

•  เคล็ดลับ สูตรอาหารเด็ด ไม่ม

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ ไม่ม

•  แนวทาง ปรัชญาในการบริหารร้านหรือสโลแกนของร้าน ไม่ม

•  กิจกรรมอื่นๆ สันทนาการ การบันเทิง การแสดงอื่นๆ นอกจากอาหาร ไม่ม

•  ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล

รสชาติอาหาร อร่อยน่ารับประทาน

ราคา กันเอง

ความสะอาด

บริการ ทุกระดับ ประทับใจ

บรรยากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก 0-4357-2233

ภาพรวม

ภาพร้านมะลิวัลย์ลาบเป็ด

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหาร

•  ชื่อร้าน สวนอาหารจานบาน

•  เจ้าของร้านหรือพ่อครัวประจำร้าน นางเพ็ญศรี ทศภูชัย

•  ที่ตั้ง 127 ม.8 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

•  การเดินทางที่สะดวก สะดวกทุกอย่าง ตั้งอยู่ติดถนนสายโพนทอง-ร้อยเอ็ด

•  สาขาอื่นๆ ไม่ม

•  เวลาเปิดทำการกิจการร้าน 07.00-19.00 น.

•  เมนูอาหาร ปลาเผา,ยำ ,ตามฤดูกาลตามสั่ง

•  อาหารแนะนำ อาหารยอดนิยมของร้าน ไม่มี

•  เคล็ดลับ สูตรอาหารเด็ด ไม่ม

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ ไม่ม

•  แนวทาง ปรัชญาในการบริหารร้านหรือสโลแกนของร้าน ไม่ม

•  กิจกรรมอื่นๆ สันทนาการ การบันเทิง การแสดงอื่นๆ นอกจากอาหาร มีตู้เพลงคาราโอเกะ

•  ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล ควรปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดมากกว่านี้

รสชาติอาหาร อร่อยน่ารับประทาน

ราคา กันเอง

ความสะอาด

บริการ ทุกระดับ ประทับใจ

บรรยากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก 08-6241-9473

ภาพรวม

ภาพสวนอาหารจานบาน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหาร

•  ชื่อร้าน สวนอาหารแอมบีแลนด์

•  เจ้าของร้านหรือพ่อครัวประจำร้าน นางอุทัยวรรณ โสมชินวัฒน์

•  ที่ตั้ง 3/1 ม.12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

•  การเดินทางที่สะดวก สะดวกทุกอย่าง ตั้งอยู่ติดถนนสายโพนทอง-เสลภูมิ

•  สาขาอื่นๆ ไม่ม

•  เวลาเปิดทำการกิจการร้าน -

•  เมนูอาหาร ตามฤดูกาลตามสั่ง

•  อาหารแนะนำ อาหารยอดนิยมของร้าน ไม่มี

•  เคล็ดลับ สูตรอาหารเด็ด ไม่ม

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ ไม่ม

•  แนวทาง ปรัชญาในการบริหารร้านหรือสโลแกนของร้าน ไม่ม

•  กิจกรรมอื่นๆ สันทนาการ การบันเทิง การแสดงอื่นๆ นอกจากอาหาร รับจัดเลี้ยงเนื่องในงานต่างๆ

•  ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล ดี

รสชาติอาหาร อร่อยน่ารับประทาน

ราคา กันเอง

ความสะอาด

บริการ ทุกระดับ ประทับใจ

บรรยากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก 0-4357-1478

ภาพรวม

ภาพสวนอาหารแอมบีแลนด์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหาร

•  ชื่อร้าน อาหารเฮียชัย

•  เจ้าของร้านหรือพ่อครัวประจำร้าน นายพิชัย -นางดวงใจ ผลนิมิตร

•  ที่ตั้ง 58/5-6 ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

•  การเดินทางที่สะดวก สะดวกทุกอย่าง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ว.อุดร

•  สาขาอื่นๆ ไม่ม

•  เวลาเปิดทำการกิจการร้าน 07.00-17.00 น.

•  เมนูอาหาร ตามฤดูกาล,ตามสั่ง

•  อาหารแนะนำ อาหารยอดนิยมของร้าน ไม่มี

•  เคล็ดลับ สูตรอาหารเด็ด ไม่ม

•  เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้ ไม่ม

•  แนวทาง ปรัชญาในการบริหารร้านหรือสโลแกนของร้าน สดสะอาด ถูกหลักอนามัย ประทับใจผู้ทาน

•  กิจกรรมอื่นๆ สันทนาการ การบันเทิง การแสดงอื่นๆ นอกจากอาหาร ไม่มี

•  ข้อคิดเห็นของผู้ทำข้อมูล ดี

รสชาติอาหาร อร่อยน่ารับประทาน

ราคา กันเอง

ความสะอาด

บริการ ทุกระดับ ประทับใจ

บรรยากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก 0-4357-2451

ภาพรวม

ภาพร้านอาหารเฮียชัย